PCB Üreticileri için Anahtar Teslim Kimyasal ve Teçhizatlar
English English Turkish Turkish

ABS ve Polyester Kaplama

ABS, Polyester ve Epoksi gibi  malzemeler  üzerinde katalitik bir yüzey oluşumunu sağlayarak yüzeyi akımsız bakır veya akımsız nikel kaplamalara hazırlayan kimyasallardır.

CNDR 10, özellikle plastik (polyester,poliamid,epoksi gibi) ve bakırlı yüzeyler üzerindeki hafif yağlar ve parmak izlerini alıp, parçaları akımsız ve akımlı kaplama işlemine hazır hale getirmek için tasarlanmış asidik karakterde, sıcak olarak çalışan bir kimyasaldır.

Uygulama Alanları:Delik içi kaplama, desen kaplama, daldırma kalay kaplama, elektrolitik  altın kaplama, siyah oksidasyon  ve   kimyasal nikel&daldırma altın kaplama prosesleri

AKTIVATE 2005,  Kolloidal palladyum çözeltisi olup, uygun şekilde aşındırılmış ABS veya polyester malzemelerde, katalitik bir yüzey oluşumu sağlayarak , yüzeyi daha sonraki akımsız nikel veya bakır kaplamaya hazırlar. 25-30 oC’ta çalışır. Sıvı şeklinde bir kimyasaldır

CONDIAL 1070, Aktive edilmiş yüzeyler üzerinde hızlı ve etkin bir kimyasal kaplama yapılmasını sağlar. 20-30 oC’’da arasında çalışır. 2 komponentlidir. Sıvı şeklinde kimyasallardır.

CCEP10 KİMYASAL “AKIMSIZ” BAKIR KAPLAMA KİMYASALLARI, Uygun şekilde temizlenmiş ve aktive edilmiş yüzeyler üzerinde, küçük tanecikli ve yoğun bir bakır kaplama yapılmasını sağlar.  3 komponentli “CCEP10A-CCEP10B-CCEP10F” olup  stabil çalışması çok kolay bir banyodur. 25-30 oC’ta çalışır. Sıvı şeklinde kimyasallardır.

NİKAMİN 1030 KİMYASAL “AKIMSIZ” NİKEL KAPLAMA KİMYASALLARI, Uygun şekilde temizlenmiş ve aktive edilmiş yüzeyler üzerinde küçük tanecikli ve yoğun bir nikel kaplama yapılmasını sağlar.  2 komponentli “Nikamin 1030A- Nikamin 1030B olup kararlı ve ekonomik  bir banyodur. 25-35 oC’ta çalışır. Sıvı şeklinde kimyasallardır.